Udfordring: Hvad er Danmarks stærke sider?

Danmark er et lavvækstland i en tilbagegangsregion

Torben Mark Pedersen,

16/04/2010

Danmark er et lavvækstland i en tilbagegangsregion. Har vi overhovedet nogen fortrin, institutionelle rammer, værdier eller lignende, som kan siges at være Danmarks styrker, og som kan bringe os ud af vækstkrisen?

I Danmark har vi indrettet os på en måde, der harmonerer med vores kulturelle selvforståelse af, hvad der er det gode liv, men baserer vi os også på værdier og har vi indrettet os på en måde, som er fremmende for økonomisk vækst og velstand? Eller kan vi kun finde ud af at dele den eksisterende velfærd, indtil vi en dag løber tør for andre menneskers penge?

 

Udfordring: Hvem kan komme med 5 eksempler på, at vi har indrettet vores samfund på en måde, at vi sætter værdier højt eller belønner adfærd, der giver os en fortrinsstilling i forhold til top 10 i OECD med hensyn til at fremme økonomisk vækst og velstandskabelse?

Og vel at mærke eksempler, som det enten er dokumenteret eller i princippet kan dokumenteres eller klart sandsynliggøres vil have en positiv effekt på vækst.

- - -

Som liberalist går jeg selvfølgelig ikke ind for kollektive mål, men det er alligevel en tanke værd.

Kilde: