Udenlandske specialister flygter fra Danmark - Samfund

Kun 50 af 3

Ikke angivet Ikke angivet,

06/07/2010Kun 50 af 3.000 på forskerordning forlænger deres ophold i Danmark. Skatten afskrækker dem.