Uden frie medier - utroværdige samfund

Det er ikke Lars Kragh Andersen og andre licensnægtere der er the bad guys, det er mere dem der kritikløst indbetaler tvangslicensen

Jørn Rasmussen,

14. april 2013

Det er ikke Lars Kragh Andersen og andre licensnægtere der er the bad guys, det er mere dem der kritikløst indbetaler tvangslicensen. Forklaring følger:

I tilfælde af at artikel er spærret for ikke abonnenter, bringes følgende her

Michael Christiansen og Maria Rørbye Rønn havde en kronik i BLT den 9/4, hvortil nedenstående kommentarer er knyttet

Der er ingen som jurister der kan indsukre en problemstilling. Ovenstående kronik er ingen undtagelse.

Tager man de demokratiske briller på, ville det nærmere være dagbladene der skulle have støtte. Her er der meget større mulighed for at borgerne kan deltage i den løbende demokratiske proces vha. kronikker, kommentarer, læserbreve etc.

De æterbårne er her meget mere ekskluderende og enerådende overfor hvad og hvordan debatten skal føres. Det er mere en envejsbelæring og en gang tjubang debat, den passive seer bliver præsenteret for.

Med et dagblad kan man gå tilbage og læse hvad der egentlig stod i en kronik og hvad en person egentlig mente. I DR må man ofte lade sig nøje med en journalist udlægning af hvad en person mener, hvorefter passagen forsvinder ud i det blå.

Hvis man kun har sin viden fra organisationen DR når det drejer sig om samfundsrelaterede forhold, ender man på et meget unuanceret niveau, med fattige diskussioner til følge.

Tilbage i 1991 skrev Bertel Haarder
De frie mediers jagt på nyheder og gode historier er nemlig ikke kun en plage for alle slags magthavere – inkl. ministre. Det er ganske enkelt rensemidlet som sætter vore samfund i stand til at kurere de dårligdomme, som i et lukket samfund altid sætter sig fast og breder sig. SAMFUND, DER IKKE GIVER MEDIERNE FRIHED, SKAL MAN ALDRIG TRO OVER EN DØRTÆRSKEL.

Altså så længe at DR og TV2 bliver økonomisk forfordelt af Folketinget, har vi et vingeskudt demokrati, med forøgede betingelser for udbredelse af råddenskab.
Har flere emner liggende i skuffen.
Hvad med hele miljøpolitikken igennem de sidste årtier.

Derfor kan det kun gå få langsomt med at fjerne al mediestøtte.

Det ville samtidig give journaliststanden på DR lidt større respekt for deres job, ved mere at være afhængig af betaling fra befolkningen, end bevillinger fra Folketinget.

Altså støt dagbladene og demokratiet ved at framelde medielicens her