Udansk Folkeparti - nu med et horn i siden på muslimske plejehjem

LEDER: I Danmark har vi friskoleloven som garant for, at vi i dette land kan danne skoler, der drives i overensstemmelse med vore egne værdier, så ...

Ole Birk Olesen,

08/07/2010

LEDER: I Danmark har vi friskoleloven som garant for, at vi i dette land kan danne skoler, der drives i overensstemmelse med vore egne værdier, så vi ikke behøver at lade vore børn blive påduttet hverken statens ellers majoritetens værdier i offentlige skoler, som vi ikke kan vælge fra. Denne pluralisme i skoleverdenen, denne indrømmelse af mindretallets ret til også at være her, er i sig selv en hævdvunden dansk værdi. Vi kan lave skoler, der drives på et kristen grundlag, på et muslimsk grundlag, på et socialistisk grundlag, ja, på et hvilket som helst grundlag.

Denne fortrinlige ordning har regeringen - som et af få regulære borgerlig-liberale tiltag siden 2001 - udvidet, så den ikke kun gælder for børnene i skolerne, men også for de gamle på plejehjemmene. Friskoleloven har fået en lillesøster i form af lov om friplejeboliger. Og Dansk Folkeparti stemte for. Læg i linket særligt mærke til denne formulering: "Dansk Folkeparti ønsker en bredere vifte af botilbud til ældre og handicappede og ser derfor gerne, at flere firmaer og kirkelige eller humanitære organisationer kommer på banen."

Alligevel skal vi nu høre selvsamme Dansk Folkeparti kalde det "helt uholdbart", at der blandt landets muslimer findes initiativrige mennesker, som vil bruge loven til at skabe plejehjem på et muslimsk værdigrundlag. Hvorfor det er så uholdbart, hører vi ikke, og det rejser unægteligt nogle spørgsmål:

1. Hvorfor er det uholdbart, at ældre muslimer ønsker at tilbringe deres alderdom på et plejehjem, der drives på et muslimsk værdigrundlag?

2. Er det også uholdbart, at der er friskoler i Danmark, som drives på et muslimsk værdigrundlag?

3. Hvis svaret på spørgsmål 2 er et nej, hvorfor er det så uholdbart, at plejehjem er muslimske, men ikke uholdbart, at skoler er muslimske? Hvis svaret på spørgsmål 2 er et ja, ønsker Dansk Folkeparti så at skrotte friskoleloven, som ellers udspringer af hævdvundne danske værdier?

4. Hvis Dansk Folkeparti ønsker at gøre op med hævdvundne danske værdier på skoleområdet, er Dansk Folkeparti så ikke ret udansk?

Kilde: