U-landshjælpeorganisation blander sig i private virksomheders ledelse

Det er Ibis, som i sin tid havde en fup-og-svindel-video på hjemmesiden, hvor en afrikaner i nogle scener var en af de uendeligt mange stakler, der...

_slettet_bruger_64 Ikke angivet,

29/09/2011

Det er Ibis, som i sin tid havde en fup-og-svindel-video på hjemmesiden, hvor en afrikaner i nogle scener var en af de uendeligt mange stakler, der skulle have hjælp fra Ibis, og i andre scener var den flinke kontormand, ansat af Ibis.

Ibis beskylder Maersk for at "hemmeligholde" regnskaber m.m.

Hvad rager det dog Ibis, som selv får masser af penge fra danske skatteydere, bare ikke til at føre krig mod private erhvervsvirksomheder, og som derfor må nøjes med at holde sig til at uddele vore penge til afrikanerne.

Enhver godgørende organisation, som får penge fra skatteyderne, tror, den skal agitere for socialistisk politik, hvadenten der er Danmarks Naturfredningsforening, Mellemfolkeligt Samvirke eller Folkekirkens Nødhjælp.

Vi må som borgere forlange, at alle skattreyderpenge straks fratages disse socialistklubber, og kræve, at politikerne fører den politik, de er valgt til, for de kan skiftes ud ved valgene, i modsætning til disse "Lords Of Poverty".