Tysk top-dommer: Retsvæsnet er ved at bryde sammen. Myndighederne er ikke længere i kontrol

Det tyske retsvæsen er ved at bryde sammen

Ikke angivet Ikke angivet,

26/03/2016

Det tyske retsvæsen er ved at bryde sammen. Appelsager for afviste a-sylansøgere er steget mere end 100% det sidste år. Især de to delstater Bayern og Nord Rhein-Westfalen er hårdt ramt. I sidstnævnte delstat udgør appelsagerne 41% af alle retsager!!

Det værste ved situationen er næsten, at de kulturberigere der får definitivt afslag ikke hjemsendes på grund af generelt kaos og personalemangel. Tyskernes tro på retsstaten svinder med alarmerende hast og Merkel gør intet.