Tysk tænketank: Grænsehegn meget billigere end massemigration

EUs skræmmekampagne vedr

Ikke angivet Ikke angivet,

11/03/2016

EUs skræmmekampagne vedr. nationale grænsehegn er "funderet" i de økonomiske tab hegnene vil påføre Schengenzonen.

Den højt respekterede tænketank IFO (München) har regnet på tallene og er kommet frem til at de ca. 5 milliarder Euro som svækkelsen af den fri bevægelighed estimeres at koste, er en brøkdel af prisen for massemigrationen.

Udgiften til migranter anslås til 20 milliarder Euro om året alene i Tyskland. Dette tal tager ikke højde for kriminalitets- og øvrige samfundsomkostninger.