Tyrkeres underpræstation.

De kom uden uddannelse og ofte som analfabeter, og det fortsatte de med trods masser af aftenskoler,der kunne alfabetisere på tyrkisk og i øvrigt ...

Kirsten Damgaard,

28/04/2016

De kom uden uddannelse og ofte som analfabeter, og det fortsatte de med trods

masser af aftenskoler,der kunne alfabetisere på tyrkisk og i øvrigt gratis uddannelse i Danmark.

"Anika Liversage ser tyrkernes manglende skolekundskaber som helt afgørende for deres livsforløb.»Det er svært at lære et fremmed sprog, når man ikke kan alfabetet, og det er næsten umuligt at tage en efteruddannelse.I starten betød tyrkernes manglende sprogkundskaber ikke noget, men siden blev det en negativ spiral. Deres mangelfulde dansk betød, at de ikke kunne få et arbejde, hvor de skulle tale med nogen. I stedet blev det til natrengøring med nøgle, men det lærer man ikke dansk af. Tyrkerne blev derfor meget tidligt udstødt fra det danske arbejdsmarked,« forklarer Anika Liversage. Som 55-årige var kun 25 procent af de tyrkiske mænd i beskæftigelse, hvor lidt under 80 procent af de kortuddannede danske mænd stadig havde et arbejde på dette tidspunkt. Endnu værre så det ud for kvinderne, hvor kun 7 procent var i beskæftigelse som 55 årige, afslører registerstudierne."

 citat fra Weekendavisen 21.04.16


Anika Liversage og Vibeke Jakobsen: Ældre fra Tyrkiet - hverdagsliv og vilkår, Roskilde University Press.


Kilde: