Tungt hykleri på www.document.dk

Som kommentar til et opslag om Alternativets Rolf Jacksons spekulationer omkring hvorfor jøder så mange steder verden over er hamrende upopulære bl...

Ikke angivet Ikke angivet,

28/02/2016

Som kommentar til et opslag om Alternativets Rolf Jacksons spekulationer omkring hvorfor jøder så mange steder verden over er hamrende upopulære blev følgende links smidt op i et indspark, da folk i håbløst uinformeret indignation over hans udmeldinger begyndte at køre løs.

Folk blev i kommentaren opfordret til lige at komme ind i kampen, istedet for bare at rende rundt som hovedløse høns og tro, at alle jøder pr. definition bare lige er forfulgte uskyldigheder og talmidistiske zionisters ledende rolle i den bolshevikkiske revolution blev dokumenteret efterfulgt af Putins kommentar til resultatet af folkemordet på kristne ortodokse russere som zionisterne administrerede med et barbari til følge der i både omfang og grusomhed med flere længder overgik hvad det ligeledes zionistisk stopfodrede IS disker op med idag. Vi har altså at gøre med et jødisk elitært fænomen der folkemyrder by-proxy ved bevidst at fodre barbarer op til dåd under bordet når det lige passer i eget kram.

Det blev afslutningsvis understreget, at uskyldige jøder for vest-europas vedkommende lige nu svedes ud af verdensdelens porer hvorefter de hovedsageligt driver syd-over til Israel (hvilket øger behovet for videre udviddelse de eksisterende bosættelser voldsomt, "kære" pro-Palæstina venstrefløj!) grundet den islamiske gift der helt med vilje - i samspil med duperede nytteidiotiske gutmenschen - lige nu indsprøjtes i vesten af overfladehumanistiske hardcore zionister som hegelianeren her. De zionistiske talmudister er aldeles ligeglade med vest-europæernes skæbne som følge af forgiftningen af disses samfund, alle goyims kan menneskeofres for missionen og nu er det så os der skal smage de zionistiske talmudisters "nytte-barbari" ved proxy af islams vanvid, fordi det passer i deres eget kram.

Det bliver et rent blodbad i vest-europa og www.document.dk giver den fuld gas som nytteidiotisk cover for zionisternes ekstremt ondsidede rænkespil imod os alle. Det, selvom de ultra-nationalistiske og svært racefikserede zionister bag hegelianeren skider især pro-nationale islamiseringsmodstandere (hvoraf mange endda støtter op om Israels eksistensberettigelse og for langt de flestes vedkommende også er bedøvende ligeglade med folks racemæssige ophav) lige i munden og aktivt hjælper til med at få dem udgrænset både karrieremæssigt og socialt i kampen for at sikre, at islamiseringsmodstanderne ikke får opløst den hegelianske problemligning som zionisterne lige nu kører af i ansigtet på os alle før den får alvor når at blomstre og derved skaber den ønskede effekt i fuld flor. Klassisk del-og-hersk.

Det blev klart og tydeligt understreget, at det ikke handlede om alle jøder og at kritikken specifikt var rettet imod den internationale zionistiske top og dennes kulsorte ringånder som Barbara Lerner Spectre i dén grad personificerer. Resultat? Banned fra www.document.dk - hjemmesiden hvor man selv piver over andres onde angreb på ytringsfriheden i forsøget på at holde ubehagelige sandheder om islam og dennes ortodokse elementer tilbage.

Konklusion: Når en voldsomt ubehagelig lovreligiøs abrahamsk ortodoksi og dennes ivrigt praktiserende herrefolk blot skiftes ud med en anden af samme karaktér, så opfører sidens bagmænd sig altså selv på nøjagtig samme måde som dem siden selv kritiserer for samme adfærd overfor sidens eget segment når det handler om islam. Klassisk hykleri.

Siden bør derfor boycott'es i den frie debat's navn.

Kilde: