Troels Lund kom ”af krogen” igen - hvornår mon jagttiden er slut?

Farcen i skattesagskommissionen fortsætter ufortrødent, og der tegner sig efterhånden et helt klart mønster

Christian Melgaard,

14/11/2012

Farcen i skattesagskommissionen fortsætter ufortrødent, og der tegner sig efterhånden et helt klart mønster. Op til nye afhøringer fabulerer pressen om nye truende afsløringer - eller "rygende pistoler" - som kan fælde Troels Lund Poulsen. Og når afhøringerne så er afviklet, så er der sket ..... ingenting, hverken mere eller mindre.

Da direktør Lisbeth Rasmussen blev afhørt i sidste uge, blev der helt efter bogen sat et spørgsmålstegn ved Troels Lund Poulsen og hans involvering i skattesagen, og Lisbeth Rasmussen kunne oplyse, at et centralt, håndskrevne notat fra Peter Loft var lavet på bagsiden af en dagsorden i regeringens snævre økonomiudvalg. Dermed var pilen igen rettet direkte imod Troels Lund Poulsen.

Ved nærmere eftersyn viste det sig, at papirets anden side var en indkaldelse til et formøde til regeringens økonomiudvalg. Papiret var en indkaldelse dateret den 3/9-2010 til et formøde for en stribe departementschefer den 6/9-2010. Denne dagsorden var altså ikke fra Troels Lund Poulsens skrivebord - den var udelukkende rundsendt til en række departementschefer, heriblandt Peter Loft.

Og så er vi tilbage hvor vi startede, men bare vent - i næste uge kommer de fældende beviser.

Jeg nærer ingen speciel "kærlighed" til Troels Lund Poulsen. For mig er han eksponent for den uheldige tendens at unge og uerfarne mennesker placeres i betydningsfulkde stillinger de ikke kan udfylde. Men den behandling han udsættes for er ikke en retsstat værdig.