Trend-vending? Unge svenske mødre vil tilbage til barselsseng og kødgryder

Generations-teori & sociale trends:  Er kønskampen forbi? - En stor svensk familieundersøgelse med 11

Klaus K,

28/10/2011

Generations-teori & sociale trends:  Er kønskampen forbi? - En stor svensk familieundersøgelse med 11.000 deltagere afslører, at vendingen i kønstrenden er i fuld gang: Hele 53% svenske mødre i alderen 18-29 år siger nu, at de ønsker at være husmødre i stedet for at være på arbejdsmarkedet.

Forskeren bag undersøgelsen, Catrin Lundström, siger at svenske kvinder ikke længere er så fast overbeviste om ligestilling mellem kønnene, som medierne gerne vil tro.

"Svenske mødre er i de seneste par år blevet mere og mere tiltrukket af tanken om at blive hjemmegående," siger Lundstrøm til The Local. Hun mener, at det tunge arbejdsmarked for unge kan være en årsag til kvindernes ønske.

Oplysningerne vil sikkert ærgre mange feminister & ligestillingspolitikere - de vil også overraske mange såkaldte "trendforskere", der tror på, at menneskets udvikling og de sociale trends foregår i lige linier. Men trenden er helt naturlig - for sociale trends foregår i bølger, ligesom al anden menneskelig udvikling.

Generationsteorien: Fire generationer går i ring - ligesom årstiderne

Trenden tilbage mod barselsseng og kødgryder bekræfter den såkaldte generationsteori (1), som siger, at kønnene svinger i en cyklisk bevægelse mellem ensretning og forskellighed i en 80-års trend.

Ifølge teorien eksisterer der fire forskellige generationer, som går i ring, ligesom de fire årstider. Hver generation varer ca. 20 år, og når fire generationer (80 år) er passeret, begynder trenden forfra, ligesom årstiderne.

Den hidtidige ligestillingstrend - "kvindefrigørelsen" - som startede for ca. 40 år siden (omkring 1968) er hermed slut (i ca. 2008-09), og vil ifølge generationsteorien nu erstattes af 40 års "vanding" den modsatte vej - tilbage til barselsseng og kødgryder.

Man kan ifølge generationsteorien til enhver tid gå ca. 80 år tilbage i historien og her identificere en tid med de samme trends og samfundsproblemer som de aktuelle. Sådan: 2011 minus 80 = 1931.

Farvel til rygeforbud og faldende fødselstal? - Goddag til krisebund og krig?

Hvis de svenske oplysninger er repræsentative for resten af den udviklede verden inkl. Danmark, vil vi ifølge generationsteorien stå foran adskillige gode nyheder: For det første vil vi kunne se en afslutning på mange års faldende fødselstal (siden 1995) - og vi vil kunne se bunden på den økonomiske krise i løbet af de nærmeste år.

Vi vil ifølge teorien også kunne vinke farvel til rygeforbud og andre politiske restriktioner mod personlig adfærd "for vores egen skyld", som man gjorde i USA, da man ophævede alkoholforbuddet i 1933. Men desværre er trenden også et varsel om krig forude, som i 30'erne.

Kønnenes 40-års vandring frem og tilbage mellem hinanden skal måske ses som et vilkår i menneskets udvikling og overlevelse. Når mennesker trues af problemer, søger de mod deres udgangspunkt - begge køn går tilbage til "det, de er bedst til": Kvinderne til at sørge for den kommende generation, og mændene til at tage sig af økonomien og til drage i krig.

(1) Strauss & Howe: Generations, 1992

Læs mere om generationsteorien