TOTALITÆRE MEKANISMER i de danske børneinstitutioner. Om VÆKST og ADHD.

REKLAME for denne TRÅD som stiller ?tegn ved "diagnosen" ADHD og motiverne hos de offentligt ansatte

Ane Kirkensgaard Due,

09/12/2010

REKLAME for denne TRÅD som stiller ?tegn ved "diagnosen" ADHD og motiverne hos de offentligt ansatte.

Tråden tager udgangspunkt i en artikel jeg har skrevet som problematiserer ADHD-diagnosen i lyset af de danske VÆKST-problemer.

Spørgsmål og kommentarer, fra bl.a. Otto Kjærgård (læs dem her) - medfører en undersøgende uddybning af det offentliges rolle i definitionen og brugen af "diagnosen", herunder vigtige spekulationer over hvordan man kan hjælpe børnene og forhindre at der bliver flere.

I denne proces sættes der hele tiden spørgsmålstegn ved den massive institutionalisering af børn.

Mvh Ane K

Kilde: