Total omstrukturering af busnettet i Århus

Det bliver en næsten total omstrukturering af busruterne i Århus ift

Michael Andersen,

21/11/2009

Det bliver en næsten total omstrukturering af busruterne i Århus ift. nu, der venter i 2011. Indførelse af hyppige og hurtige A-busser på indfaldsvejene, suppleret med bybusser til at dække hullerne, skal gøre ruterne mindre snørklede og med færre stop. Det betyder, at flere eksisterende ruter skal nedlægges, men til gengæld vil der køre flere busser på de store veje.