Topøkonom: LO taler usandt i kampagne

Slettet Bruger,

25/10/2007

Af Ole Birk Olesen

Falsk forbrugeroplysning, det er hvad LO benytter sig af i en storstilet annoncekampagne, som for øjeblikket rammer danskerne. For at få flere medlemmer påstår fagforeningernes store paraplyorganisation, at det er fagforeningsarbejde, der sikrer folk en højere løn. "Direktørens bonus kommer af sig selv. Det gør din lønstigning ikke," lyder et af kampagnens slogans.

Men det passer slet ikke, for lønstigninger kommer faktisk af sig selv på et frit og ureguleret arbejdsmarked, fortæller den tidligere overvismand og formand for regeringens velfærdskommission, økonomiprofessor Torben M. Andersen.

"Markedsmekanismen virker - også på arbejdsmarkedet, og derfor vil der også komme lønstigninger 'uden forhandlinger'," siger han til 180Grader.dk.

Det er nemlig slet ikke fagforeningernes arbejde, der er den primære baggrund for, at lønnen stiger. Det er derimod arbejdskraftens øgede produktivitet, som bl.a. kommer i stand på baggrund af de investeringer i mere rationelle produktionsprocesser, som arbejdsgiverne foretager.

"Over tid er stigende produktivitet den væsentligste drivkraft til stigninger i reallønnen - og det gælder på tværs af lande, og dermed også uafhængigt af specifikke institutionelle forhold på arbejdsmarkedet," siger Torben M. Andersen.

Fagforeninger forhindrer højere løn for øjeblikket
I visse situationer, når der f.eks. er højkonjunktur som nu, er forhandlingsprocessen mellem arbejdstagernes og arbejdsgivernes organisationer endda årsag til, at lønningerne ikke stiger så meget, som de ville have gjort, hvis alle forhandlede deres løn individuelt.

"Fagforeningerne er med til at stabilisere lønudviklingen, d.v.s. mindre stigninger i en højkonjunktur og det modsatte i en lavkonjunktur," siger Torben M. Andersen.

Om fagforeningerne over tid hæver lønnen mere end en fuldstændig fri løndannelse er ifølge økonomiprofessoren svært at sige - formodentlig hæver de den lidt, mener han.

Hos LO føler informationschef Rune Nørgaard sig i stand til at slå fast, at Torben M. Andersens udtalelser er "sludder".

Det passer ikke, hvad I skriver om, at lønstigninger ikke kommer af sig selv. Det gør de, siger Torben M. Andersen.
"Det er jo ikke korrekt. Når man har en stærk fagbevægelse, så sikrer man, at lønmodtagerne får deres retmæssige del af produktivitetsudviklingen og forbedringen af samfundsøkonomien," siger Rune Nørgaard til 180Grader.dk.

"Sludder"
Pointen i det, Torben M. Andersen siger, er, at det er den øgede efterspørgsel efter arbejdskraft som følge af produktivitetsstigninger, der skaber lønstigninger - det er slet ikke jer, der gør det.
"Ja, men det, må man bare konstatere, er noget sludder."

Du mener simpelthen, det er helt forkert, at der vil komme lønstigninger af sig selv uden jeres arbejde?
"Selvølgelig er der en sammenhæng mellem udviklingen i produktivitet og løn. Det siger sig selv, sådan er det. Men forudsætningen for, at lønmodtagerne kan få deres retmæssige del er en stærk fagbevægelse."

Det passer ikke ifølge Torben M. Andersen. Markedsmenkanismen virker også uden jeres assistance. Men det er altså noget sludder, siger du?
"Jeg siger, at det ikke er korrekt, hvis han siger, at de lønstigninger, som vi oplever herhjemme kommer af sig selv."

Fagbevægelsen sørger for lavere lønstigninger
Er det korrekt, som Torben M. Andersen siger, at fagbevægelsen lige modsat jeres påstand faktisk holder lønstigningerne nede i en situation som den nuværende, hvor der er højkonjunktur?
"Vi har helt klart et fokus på, at der skal være en balance i forhold til lønstigninger og jobmuligheder for vores medlemmer. Vores fokus er at skaffe stille og rolige forbedringer af reallønnen, samtidig med at der er beskæftigelse til folk. Der er jo ikke noget grin ved, at man det ene år får en meget høj lønstigning og det næste år skal leve af dagpenge."

Men for øjeblikket ville danskerne få højere lønstigninger uden jer, end de får med jer?
"Det ville der i givet fald være nogen, der ville få, men det ville være uansvarligt i forhold til den samlede udvikling, vi skal have i det her samfund, hvor alle støt og roligt får en forbedret lønudvikling med fortsat gode beskæftigelsesmuligheder for alle," siger Rune Nørgaard.

[email protected]

Kilde: