Topchef: Kan kun forsvare os ved at flytte produktionen udenlands

Topchefen i slikproducenten Toms Group, der har 850 ansatte, om den nye afgift på slik, som den kommende regering vil indføre: "Hvis man rammer vor...

Thomas Bolding Hansen,

16/09/2011

Topchefen i slikproducenten Toms Group, der har 850 ansatte, om den nye afgift på slik, som den kommende regering vil indføre:

"Hvis man rammer vores hjemmemarked væsentlig, så taber man både omsætning og indtjening. Og det er i hvert fald ikke noget, der stimulerer beskæftigelsen i vores sektor. Den eneste måde vi vil kunne forsvare os på, er ved at flytte så meget af produktionen som muligt til lavtlønsområder hurtigt muligt for at genvinde noget af den mistede konkurrenceevne." Toms topchef, Jesper Møller, i Børsen 16-09-2011 på side 11.

Konkurrenten Malaco har allerede besluttet at flytte produktionen til Slovakiet. Fabrikken i Slagelse lukker i 2012 og 200 arbejdspladser forsvinder.

Fedtafgiften fra den forrige såkaldte borgelige regerings side, får også flere virksomheder til at overveje at flytte til udlandet. S og SF vil fordoble afgiften i forhold til det udspil VK regeringen kom med, altså vil incitamentet til udflytning af virksomheder blive større, end det allerede er.  

Kilde: