Tom Jensen: Retten til det hele

"(

Mie Harder,

07/01/2010

"(..)der [er] tilsyneladende ingen ende på de rettigheder, vi som borgere i velfærdssamfundet mener at kunne gøre krav på. Hvorfor sker det? Nogle har peget på, at høje skatter og mange offentlige ydelser har det med at fremelske hjælpeløse velfærdsjunkies, som forventer det ene, det andet og det syttende af samfundet. Andre at det vi ser nærmere handler om det 21. århundredes egofikserede samfundskultur, hvor alt drejer sig om mig og min ret, og hvor fællesskaber er noget, man får noget ud af - snarere end noget man bidrager til, noget bloddonordebatten smukt og grusomt illustrerer."