Tom Jensen: Et barn er født. Haps! Det napper kommunen!

S og DF har foreslået, at tvinge belastede familier til at aflevere deres børn i vuggestue

Mie Harder,

24/12/2009

S og DF har foreslået, at tvinge belastede familier til at aflevere deres børn i vuggestue. Uddrag: "Det tilsyneladende velmente forslag, som ikke mindst skal forbedre integrationen af indvandrerfamilier, er i virkeligheden udtryk for et skred. (..) Skredet handler om det principielle spørgsmål, hvem der har myndigheden over et nyfødt barn. Hidtil har denne opgave utvetydigt ligget hos forældrene (..)Men nu skal ”belastede familier” eller familier hvor der ikke tales godt nok dansk altså tvinges til at aflevere deres barn til vuggestuen. I virkeligheden er der tale om en slags kommunal konfiskation af disse familiers børn, uanset om moren eller faren vil det eller ej. (..) Men blåstempler et reelt samfundsproblem brugen af et hvilket som helst middel til at løse problemet? Nej, vil jeg mene, og her er vi ude over grænsen."