Tom Jensen: Årets forbudspotpourri

"Sådan er det endt med politik: Fra et være det sted, hvor ideerne brydes er politik blevet det sted, hvor alting forbydes

Mie Harder,

23/03/2010

"Sådan er det endt med politik: Fra et være det sted, hvor ideerne brydes er politik blevet det sted, hvor alting forbydes. Hvor den ringeste uregelmæssighed på den mindste plet blandt den talfattigste flok afføder nye krav om lovindgreb, nye folketingsflertals lystne blikke på muligheden for endnu et forbud." skriver Tom Jensen på sin blog