Tobak skal skjules ved tvang - forbud

Så ønsker regeringen endnu et forbud for det danske folk

Frank Pedersen,

01/01/2012

Så ønsker regeringen endnu et forbud for det danske folk. Danmarks Rygerforening følger naturligvis med i debatten omkring tobakshysteriet, ja faktisk følger foreningen generelt med i forbudsdebatten på alle områder, og Danmark begynder snart at ligne det gamle DDR og Nordkorea – al magt til politikerne, som er godt i gang med at fratage befolkningen tillid, frihed, ansvar og selvstændighed. Politikerne ved bedst, hvordan den enkelte danskers livskvalitet bør være. Derfor tænker politikerne for det enkelte individ. Nogle lande har én diktator – i Danmark har vi 179, dog ved Danmarks Rygerforening godt, at der er enkelte politikere der er imod dette forbudsregime.

Danmarks Rygerforening stiller sig undrende overfor for forslaget, bl.a fordi politikerne måske er så naive, at de tror på devisen "ude af syne – ude af sind". Sådan forholder det sig absolut ikke. Det virker også dybt underligt, at regeringen sætter afgifterne op for at få nogle penge i statskassen, og efterfølgende vil regeringen skjule indtægtskilden for offentligheden, ligeledes vil butikkerne stå overfor en ekstraudgift til skabe, der skal stå i det skjulte og det vil