Time-out på regulering af overførselsindkomster

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at hvis overførselsindkomsterne i 2011, 2012 og 2013 reguleres med prisudviklingen i stedet for med den sa...

Torben Mark Pedersen,

04/03/2010

Nye beregninger fra Dansk Erhverv viser, at hvis overførselsindkomsterne i 2011, 2012 og 2013 reguleres med prisudviklingen i stedet for med den satsregulering som bruges i dag (baseret på lønudviklingen), giver det besparelser på de offentlige finanser og lavere renter på 1,6 mia. kr., 3,2 mia. kr. og 5,0 mia. kr. i de pågældende år.

Det vil give et mærkbart bidrag til den finanspolitiske holdbarhed uden at få nævneværdige økonomiske konsekvenser for de berørte på overførselsindkomst. Samtidig vil det øge incitamentet til at være i beskæftigelse frem for på overførselsindkomst.