Tillid og kontrol

Af Lars Helleskov Engelbrektsen:    Kontrol er desværre et eviggyldigt emne, som dog afstedkommer følgende undren og spørgsmål, som kunne være inte...

Podia Ikke angivet,

04/01/2013

Af Lars Helleskov Engelbrektsen:    Kontrol er desværre et eviggyldigt emne, som dog afstedkommer følgende undren og spørgsmål, som kunne være interessant at eksplorere nærmere i, nemlig: Hvor meget kontrol kan vi sikre i et risikosamfund? Er der et rimeligt forhold mellem omkostninger ved kontrol og resultatet af kontrol? Tjener kontrol med eksempelvis professionelle noget formål, når vi har at gøre med oplyste, selvrefleksive personer, som er bevidste om professionsetiske normer?