Till försvar för yttrandefriheten

Den svenske avis Expressen bruger deres mestendels fremragende leder til at begrunde, hvorfor de har valgt at genoptrykke Lars Vilks Muhammed-hund ...

Ikke angivet Ikke angivet,

10/03/2010

Den svenske avis Expressen bruger deres mestendels fremragende leder til at begrunde, hvorfor de har valgt at genoptrykke Lars Vilks Muhammed-hund i anledningen af de nyligt afslørede attentatplaner.

Vi gör det av två skäl: För det första finns det ett allmänintresse av att låta läsarna se det kontroversiella konstverk som ligger till grund för dödshoten. För det andra blir publiceringen ett sätt att stå upp för en alltmer hotad yttrandefrihet.