Thorning-regering til kamp for færre beskæftigede

LEDER: En ny regering bestående af Socialdemokraterne, de Radikale og SF under ledelse af statsminister Helle Thorning-Schmidt er lige på trapperne...

Ole Birk Olesen,

02/10/2011

LEDER: En ny regering bestående af Socialdemokraterne, de Radikale og SF under ledelse af statsminister Helle Thorning-Schmidt er lige på trapperne, og noget af gaveregnen fra dens regeringsgrundlag er allerede blevet lækket til pressen. Bl.a. skal kontanthjælpsloftet fjernes sammen med den lavere starthjælp til flygtninge og varighedsbegrænsningen på sygedagpenge, og halveringen af dagpengeperioden fra fire til to år bliver udskudt i i hvert faldt et halvt år.

Alle tiltag har den forudsigelige konsekvens, at færre danskere vil arbejde sammenlignet med en situation, hvor den nye regerings politik ikke var blevet gennemført. Alle disse tiltag, som nu rulles tilbage, var nemlig VK-forgængernes spæde forsøg på at gøre det mere fordelagtigt for danskerne at arbejde fremfor at modtage offentlig forsørgelse.

Den politik har der mildest talt været behov for. Danmark er det land i verden, hvor flest i den arbejdsdygtige alder ikke arbejder, men lever af en overførselsindkomst fra det offentlige. VK-regeringens politik har bidraget til at gøre problemet en anelse mindre, men Danmark er stadig i besiddelse af denne kedelige verdensrekord. Vi kan derfor konkludere, at der ikke er gjort tilnærmelsesvist nok for, at det kan betale sig at arbejde i Danmark - ikke at der er gjort for meget.

Helle Thorning-Schmidt og hendes røde allierede gik til valg på, at de ville få danskerne til at arbejde 12 minutter mere om dagen. Nu kan vi konstatere, at deres regeringsgrundlag helt modsat vil få danskerne til at arbejde mindre, fordi der vil være flere penge i at blive derhjemme.

Det begynder dårligt hos rød blok.

Kilde: