Thor og Lars Bo, retsstaten i problemer?

Lad mig lige slå én ting fast før jeg muligvis bliver overfaldet pga

Ulrik Meno Skaarup,

02/02/2013

Lad mig lige slå én ting fast før jeg muligvis bliver overfaldet pga. mine holdninger: Jeg elsker dyr, jeg elsker hunde.

Det sagt, bliver jeg virkeligt harm over folk der tager loven i egen hånd. Hvad enten det måtte være en almindelig borger i Danmark, eller en tjenestemand som politimanden Lars Bo. Loven kan være nok så dum, ugennemtænkt, uhensigtsmæssig, samfundsskadelig eller hvad det nu måtte være man mener, men da det er en lov vedtaget i folketinget, er den et udtryk for en politisk beslutning der havde flertal i folketinget på det givne tidspunkt.

Da vi lever i en retsstat, er der ingen der er over loven. Alle skal stå til ansvar for de love vi i fællesskab (eller ved repræsentation) vedtager. Loven udgår fra alle og gælder derfor også alle.

Det er synd for hunden Thor, at lovgivningen er som den er, og at de omstændigheder der var gældende da den 'skambed' en mindre hund. Omstændighederne har ganske givet været formildende for Thors handlinger, men det vil jeg ikke gøre mig til dommer over, ligesåvel som Lars Bo, eller en hvilken som helst anden borger ikke kan gøre sig til dommer over enkeltsager. Hvis man vil ændre reglerne, kan man godt tage udgangspunkt i enkeltsager, som eksempler på det absurde i en lov, men det er på intet tidspunkt i orden at bryde loven for at fremme sit synspunkt.

Lars Bo skal straffes i henhold til loven for sine gerninger, hans handling bør fordømmes, da det strider imod samtlige normer for vores retsstat, og han bør fratages sin stilling som repræsentant for retsstaten i form af politimand, da han tydeligvis ikke kan skille egne holdninger fra gældende lovgivning. Hvis han ønsker at fremme egne holdninger bør han i stedet søge politisk indflydelse.

Slutteligt til alle de der mener at Thor skal have særbehandling i forhold til loven, såvel som at Lars Bo skal have det: Mener i virkelig at retsstatens principper er ligegyldige og lige til at udfordre for en hunds skyld? Hvis det er tilfældet vil jeg gerne henlede jeres opmærksomhed på de lande der ikke har et velfungerende retssystem og påpege at det er den vej det går, hvis man ikke respekterer lovene og forsøger at ændre dem man mener er forkerte gennem debat med eksempler og argumenter, frem for ved ulovlige aktivistiske handlinger der skader politiets, retsstatens, samfundets og demokratiet som helheds legitimitet.

Kilde: