Thor Möger har mulighed for at vise handlekraft

Den tidligere skatteminister har begået den fejl ikke at sætte en ikrafttrædelsesdato for den nye momslov

Byggemand Bob,

28/12/2011

Den tidligere skatteminister har begået den fejl ikke at sætte en ikrafttrædelsesdato for den nye momslov. Dvs. de gamle, meget strikse, regler stadig er gældende - og det koster til tider virksomheder meget store beløb for selv bagatelagtige fejl.

Nu har Thor Möger så chancen for at vise handlekraft - og han faktisk har virksomhedernes bedste på sinde... 

http://epn.dk/samfund/politik/article2648099.ece

Kilde: