The Decline and Fall of the American Empire | The Nation -oh yes!

Future historians are likely to identify the Bush administration’s rash invasion of Iraq in that year as the start of America's downfall

Deep Throttle,

16/12/2010

Future historians are likely to identify the Bush administration’s rash invasion of Iraq in that year as the start of America's downfall.

Og det trækker den danske stat med ned grundet Fogh's NATO-amibitioner.

A soft landing for America 40 years from now?  Don’t bet on it.  The demise of the United States as the global superpower could come far more quickly than anyone imagines.  If Washington is dreaming of 2040 or 2050 as the end of the American Century, a more realistic assessment of domestic and global trends suggests that in 2025, just 15 years from now, it could all be over except for the shouting.

Under det nye Rom's nedgang vil der være mange drab i korridorerne. Det hele rækker tilbage til Bush-banden og dens tjenster for det militær-industrielle komplex, som General og Præsident Eisenhower advarede nationen og Kennedy mod, ved sin overdragelse. Ret hurtigt dræbte dette MIC Kennedy, som faktisk begyndte at afmontere det bl.a. CIA. Bush-banden er dem, der fører knivene. I november 2000 sagde jeg allevegne, at George W. 'Bush var farlig, farlig for USA og farlig for verden og det ser ud til at holde stik.

Citater skrevet af Alfred W. McCoy