Terror og risiko

Som det fremgår af artiklen http://www

Kristian Jensen,

15/12/2012

Som det fremgår af artiklen http://www.b.dk/nationalt/en-maaned-i-kuffertbombernes-tegn er det efterhånden en ugentlig begivenhed at store områder afspærres pga. glemt bagage. Det giver sig selv at når fx hovedbanegården afspærres er det dyrt og til ulempe for mange mennesker.

Fænomenet er en konsekvens af den mangel på risikovurdering der tilsyneladende hersker når det handler om terrorrisiko. Hvis antallet af kuffertbomber sammenholdes med antallet af efterladte kufferter på offentlige steder, så vil man finde at sandsynligheden for at en efterladt kuffert indeholder en bombe er fantastisk lav. I respekt for de mange andre risikable aktiviteter et liv indeholder; at bade i vesterhavet; køre bil; køre motorcykel; stå på ski; drikke sig hegnet; være overvægtig bør vi håndtere efterladt bagage på en helt igennem udramatisk måde, og med den største tiltro til at den næppe indeholder en bombe.

Bemærk i øvrigt at selvmordsprojektet Konservative sætter deres prioritering af frihed i forhold til tryghed til skue, ved at foreslå bødeudstedelse til folk der glemmer deres taske.

Kilde: