Tegneserieøkonomi fra Nordea

LEDER:"Vi kan ikke spare os ud af en krise som den nuværende

Ole Birk Olesen,

03/01/2010

LEDER:

"Vi kan ikke spare os ud af en krise som den nuværende. Skal dansk økonomi få det bedre, kræver det, at danskerne begynder at bruge flere penge. Så på samme måde, som man tvang danskerne til spare op, da forbruget var for stort, burde man nu tvinge dem til at bruge penge."

Udtalelsen kommer fra storbanken Nordeas cheføkonom, Helge J. Pedersen, og vidner om, at lange universitetsuddannelser ikke altid gør folk mere vise, men i visse tilfælde tværtimod tjener til at hive dem væk fra almindelig sund fornuft.

At det i den konkrete sag forholder sig sådan, kan man forvisse sig om hos en almindelig kunderådgiver i selvsamme Nordea. Kommer der en familie med økonomiske vanskeligheder til denne rådgiver, så lyder hans svar bestemt ikke sådan: 'I kan ikke spare jer ud af en krise som den nuværende. Skal jeres økonomi få det bedre, kræver det, at I begynder at bruge flere penge'. Familien får tværtimod det stik modsatte svar.

Hvad der er almindelig sund fornuft i familiers husholdning er ikke dårskab i den nationale husholdning. Hvis dansk økonomi skal få det bedre, så nytter det derfor ikke noget, at vi bare bruger flere penge, sådan som Helge J. Pedersen påstår. Så må vi i stedet producere mere. Forbrug skaber ikke velstand - produktion skaber velstand.

Danskerne sparer for tiden mere op, end de tidligere har gjort. Det betyder ikke, at de syr deres penge ind i madrasser, hvor pengene ligger til ingen verdens nytte. Det betyder derimod, at danskerne har flere penge stående på deres bankkonti og pensionsopsparinger, og at de afdrager mere på deres gæld. Resultatet er, at der står mere kapital til rådighed for investeringer, som kan bruges af f.eks. virksomheder til at forbedre deres produktionsapparat til gavn for produktiviteten og dermed fremtidens velstand.

Både politikere og virksomheder klager for tiden over, at det er for svært for erhvervslivet at låne til nye investeringer. Om det er sandt lader sig ikke sådan lige fastslå. Men sikkert er det, at hvis det skal være nemmere at låne penge, så skal der lægges flere penge til side af danskerne.

Vi kan ikke på samme tid både forbruge vores penge og lægge dem til side til investeringer i fremtidens produktion. Og Helge J. Pedersen har ikke et pengetræ, hvor han kan plukke frit til begge dele.

Kilde: