Tankeforbrydelser

Racisme er efterhånden blevet til alt, hvad der specielt kritiserer islam

Suzanne Bjerrehuus,

25/10/2012

Racisme er efterhånden blevet til alt, hvad der specielt kritiserer islam. Danmark køber sig frihed ved at rykke juraen, så ytringsfriheden indskrænkes mere og mere. Den endelige overenskomst er: Hvis du respekterer vores tabuer så respekterer vi dine. En ren tabersag for retsstaten, da islam har i læssevis af tabuer og vi har ingen. Det er en ulige handel. Den, der har den største frihed, taber. Gradvist, næppe mærkbart.  Nu må en kvinde med mellemøstlig baggrund ikke kritisere det hun mener er en frihedsfjendtlig voldskultur. Ytringerne er fremsat på Jyllandspostens hjemmeside af  blogger og billedkunstner Firoozeh Bazrafkan for at informere offentligheden om et emne af generel interesse. Hun fik en bøde på 8000 kr. Vi tænker, det vælter ikke verden, hvis hun dømmes. Men indgreb i ytringsfriheden kræver tungtvejende og konkrete grunde. §266 b om racisme er vag og upræcis og og amputerer den fornødne sikkerhed for ytringsfriheden som garant for en fri offentlig debat.Vi kan ikke bare fjerne racismeparagraffen. EU har trukket en pligt til at kriminalisere visse ytringer ned over hovedet på os, men der er en vid skønsmargin for at lade hensynet til ytringsfriheden veje tungt. Vi kan overholde folkeretlige og EU retlige forpligtelser, selvom vi ændrer §266 b så der skal lægges vægt på om udtalelserne vil forstyrre den offentlige orden, om grovheden er specielt stor (feks dødstrusler mod jøder og den slags). Retstilstanden ville blive mere forudsigelig og ytringsfriheden og den offentlige debat ville blive styrket. Demokratiet er bedre tjent med, at krænkende udtalelser debatteres i fuld offentlighed. Retten til at kritisere er basal i vores kultur. Lige nu er der forsigtighed med at bruge $266b om racisme, men der er stor risiko for, at den offentlige debat amputeres med de emsige anmeldelser for racisme. 

Kilde: