Talsmand: Mere undervisning er dumt - Nationalt

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) foreslår at hæve antallet af timer i gymnasiet og bruge dem på at lave lektier og afleveringsopgaver i ...

Tine Veje Klinge-Christensen,

10/02/2011

Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) foreslår at hæve antallet af timer i gymnasiet og bruge dem på at lave lektier og afleveringsopgaver i klasseværelset med en lærer til stede.

Formand for rektorkollegiet frygter for uselvstændige studerende på universiteterne, hvis gymnasieeleverne får sit forslag igennem om mere undervisningstid og færre lektier.