Tag opholdstilladelse fra indvandrere med terrorforbindelser

Somalieren, der angreb Kurt Westergaard og forsøgte at slå ham ihjel, havde ifølge PET tætte terrorforbindelser til al-Qaeda

Torben Mark Pedersen,

02/01/2010

Somalieren, der angreb Kurt Westergaard og forsøgte at slå ham ihjel, havde ifølge PET tætte terrorforbindelser til al-Qaeda. Når man hører den slags, så er det man tænker: Er det virkelig umuligt at smide indvandrere med dokumenterbare terrorforbindelse ud af landet, uden at komme i konflikt med en eller anden konvention? Selvfølgelig gælder retsstatens garantier for alle i Danmark, og ikke kun for danske statsborgere, men en opholdstilladelse i et fremmed land er stadig ikke en menneskeret, men en borgerret, og det er vel en tilladelse, der både kan gøres tidsbegrænset og betinget af, at personen kan forsørge sig selv, ikke begår alvorlig kriminalitet og ikke har nogen terrorforbindelser. Det er faktisk et godt liberalt princip, at give opholdstilladelse karakter af en privatretslig aftale, der kan opsiges uden videre, hvis betingelserne for aftalen ikke opfyldes. Det er formentlig svært at formulere betingelserne præcist, men det kan ikke være umuligt. Opholdstilladelser må kunne gøres betingede, så de kan inddrages rent administrativt, hvis betingelserne for opholdstilladelsen er overtrådt, lidt ligesom man kan miste dagpengeretten, hvis man ikke opfylder betingelserne for at modtage dagpenge. Der vil formentlig skulle være mulighed for at anke afgørelsen til en retsinstans, men pointen er, at der er indgået en juridisk bindende aftale om ophold i Danmark, som kan ophæves, hvis eksempelvis politiet kan dokumentere kontakt til kendte terrorister, også selv om personen ikke har begået nogen straffelovsovertrædelse, men alene fordi betingelserne i aftalen ikke er overholdt. Som det er nu, virker det i hvert fald fuldstændig horribelt, at vi giver opholdstilladelse til udlændinge, som PET ved har nære terrorforbindelser.

Kilde: