Swedish lmam to Muslïms: "Do Not Befriend the Unbelievers"

Kun i Sverige! Det er vigtigt at forstå deres tankesæt

Ikke angivet Ikke angivet,

17/10/2015

Kun i Sverige!

Det er vigtigt at forstå deres tankesæt. De ser Kor'anen som en perfekt bog. Det er Allahs ord, og derfor er der ingen fejl.

Der står i Kor'anen: "but when the forbidden months are past, then fight and slay the Pagans wherever ye find them, and seize them, beleaguer them, and lie in wait for them in every stratagem (of war); but if they repent, and establish regular prayers and practice regular charity, then open the way for them: for Allah is oft-forgiving, Most merciful." The Holy Quran, Chapter 9, Verse 5

De må dog ikke angribe først. Men alle de krige vesten har været involveret i, giver dem lov til at give os den fulde Ji'had. Så konverter til lslam eller dø.