Svenske socialister: 6 timers arbejdsdag uden lønnedgang

Vänsterpartiet - SFs svenske søsterparti - vedtog på partikongressen i dag, at kravet om 6 timers arbejdsag uden lønnedgang skal være en del af par...

Nikolaj F. Rasmussen,

09/05/2010

Vänsterpartiet - SFs svenske søsterparti - vedtog på partikongressen i dag, at kravet om 6 timers arbejdsag uden lønnedgang skal være en del af partiets valgmanifest. Partiledelsen var imod beslutningen, da de ikke mener, det er muligt at vinde gehør for forslaget i de kommende år.

Sverige går til valg d. 19. september 2010.

Fakta: Ordlyden i manifestet er »I förlängningen vill Vänsterpartiet arbeta för en arbetstidsförkortning som på sikt ska resultera i sex timmars arbetsdag med bibehållen lön.«