Svar på Holger K's mærkværdige påstande og postulater

Der er kun en der er forvirret her, og det er Holger, for Holger har reelt ikke forstået en brik af det hele

Isabella Balkert,

24/10/2015

Der er kun en der er forvirret her, og det er Holger, for Holger har reelt ikke forstået en brik af det hele.


Svaret er måske enkelt når man fordrejer konsekvenserne af afskaffelsen af retsforbeholdet, men afskaffelsen af retsforbeholdet er lig med afskaffelsen af endnu en væsentlig del af vores selvstændighed, nemlig selvbestemmelsen over vores retssystem.


Det er således ikke bare det EU samarbejde vi frygtede i 1992, nej det er meget værre.EU har allerede etableret et EU politi der skal skride ind mod optøjer. EU har skabt sig en fælles mønt der er ved at køre Europa økonomisk i sænk En Euro, kronen er bundet til, selvom det ville være bedre for os at kronen var flydende som i Sverige.

Vi har EU domstolen, der står over vores eget retssystem allerede, og nu går man målrettet efter et overordenet retsystem, vi vil have ringe for ikke at sige ingen indflydelse på. Merkel og Tyskland har overtaget magten i Europa, og også denne gang har de gjort det med politikernes hjælp. Politikerne der ønsker sig et suprantionalt Europa så meget, at de allerede gør nar af Danmark og nationalstaten.

Europol blev ikke det pragmatiske samarbejde, der kom til at handle om bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet og håndtering af grænseoverskridende udfordringer. Schengen har, fuldkommen som Europol advarede imod, åbnet for en grænseoverskridende kriminalitet, Europol og dansk politik ikke kan magte og håndtere.

Vi kan netop på grund af Schengen, blive ved med at udvise de samme tyveknægte og forbrydere, gang på gang. Vi kan betale for deres hjemtur, men i realiteten kan de dukker op her igen når det passer dem, fordi vi ikke har nogen grænsekontrol EU landene imellem. EU tilhængerne vil hellere leve i illusionen om det fjerde rige, end de vil beskytte landenes individuelle grænser.

Europol har ikke hjulpet den almindelige butiksejer, ofre for voldelige overfald, eller lommetyvenes ofre.

Lastbiler kører i pendulfart til Østeuropa med stjålne cykler, og alt muligt andet tyvegods, og smuglere og menneskehandlere har aldrig haft så gode vilkår som efter Schengen.Den voldsomme migrantstrøm fra lande uden for Europa, og øget kriminalitet, har om noget vist, hvor sårbare og fuldkommen hjælpeløse EU er med de de piv åbne grænser, som flere og flere lande nu vælger at lukke igen.

Schengen har forhindret os i at undersøge suspekte køretøjer og transporter og alle  former for kriminalitet, har med stor behændighed, opereret på tværs af grænserne, uden Europol har gjort noget som helst for at forhindre det. Danskerne må selv tage til Polen og hente stjålne lastbiler, for Europol gør det ikke. At EU tilhængerne fortrænger fakta og kalder nationalfølelse for racisme, fordi nationalfølelsen står i vejen for supranationalfølelsen, det er en uhyrlighed.

Fakta er at Europol forslår som en skrædder i helvede så længe vi er med i Schengen.
 Selv Norge har kunnet få en aftale med Europol, fordi det er i alles interesse at alle lande i Europa har en aftale med Europol. Vi kan rimeligvis, uden problemer fortsætte den aftale vi allerede har, fordi det netop også er til fordel for Bruxelles, at Danmark er med i Europol.

Voldsramte kvinder må oftest bo på hemmelig adresse i Danmark og andre lande, fordi Politiet er fuldkommen overbebyrdet på grund af Schengen. Politiet rykker hverken ud til tyverier, østeuropæisk kriminalitet eller til borgerne, når de har brug for hjælp, fordi det er totalt overbebyrdede, med alle de forbrydelser Schengen har medført. Og så skal vi finde os i at høre på, at vi skal opgive vores retsforbehold, på grund af voldsramte kvinder? Hvor dumt kan det blive?


Vi kan ikke opdrage folk til at opføre sig bedre, gennem at afvikle vores retsforbehold. Alle kan frit  rejse over alle Europas grænser, fordi ingen standser dem ved grænsen, og spørger hvor de er på vej hen, og hvis du, Holger, virkelig har svært ved at se problemerne ved at afgive endnu mere suverænitet til EU, så står det sløjt til.

Afgivelse af suverænitet til EU, vil give EU mere magt over Danmark, og Danmark mindre magt i Danmark, det skal man være idiot for ikke at kunne indse eller sige Nej tak til.

Nej siden har ikke på noget tidspunkt skøjtet rundt, og det gjorde de selvfølgelig heller ikke under Folketingets 1. behandling af lovforslaget for nylig. At EU tilhængerne sammen har gjort det meget svært, for ikke at sige umuligt at få indblik i de papirer EU har tilsendt regeringen Thorning og nu Lars Løkke, det er en uanstændighed, der taler meget tydeligt om, at EU tilhængerne spiller med fordægte kort, og at de som sædvanlig forsøger EU tilhængerne at lokke, lyve og true sig til et Ja, som de har gjort så ofte før.

Liberal Alliance og DF, udviser i forhold til EU, stor demokratisk respekt for befolkningen. En respekt SF for længe siden har mistet. Med en stadig mere EU skeptisk befolkning, bør man selvfølgelig spørge befolkningen, før man overlader dansk suverænitet til EU. 
Danmark har forgæves efterlyst flere folkeafstemninger i forhold til EU.Hvem der vil blive trætte, er EU tilhængerne, der opfatter Danskerne som en besværlighed, og altså ikke som et folk de bør repræsentere.

Thorning gennemførte Europagten, til trods for at befolkningen skreg på en folkeafstemning. Og SF, R, V og K støttede hende i det stykke. Og det er ingen af disse partier blevet større af.
DF ønsker ikke at vi underlægger os EU lov. Den latterlige idé at EU kan og vil beskytte kvinderne, virksomhederne og børnene, er grebet ud af luften, lige som idéen om at vi skal underlægge os Merkels forgodtbefindende når det gælder hvor mange flygtninge vi kan og vil rumme.

Flygtninge krisen har EU fremmet med toldmur, og de elendige handelsbetingelser EU har påduttet tredje verden.

Vi er stadig flere der ikke stoler på EU tilhængerne, og vi stoler da slet ikke på dig.

Danskerne stemte Nej til Maastricht og havde det ikke været for dig og de forbandede forbehold som EU tilhængerne har forsøgt at komme af med lige siden vi fik sem, så  havde vi ikke været underlagt Maastricht, Lissabontraktaten eller Europagten.At du,  Holger, taler for at vi skal lade en komplet utilregnelig Merkel, bestemme hvor mange flygtninge Danmark kan håndtere – Og give afkald på retsforbeholdet. Det er langt ude.

http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/holgerknielsen/ECE8143108/Forvirring-p%C3%A5-nej-siden/

Kilde: