Svag euro skaber masser af danske job -

Den kriseramte euro og dermed den svækkede danske krone vil - hvis det fortsætter - skabe omkring 10

Ikke angivet Ikke angivet,

16/02/2010

Den kriseramte euro og dermed den svækkede danske krone vil - hvis det fortsætter - skabe omkring 10.000 nye arbejdspladser. Den øgede produktion vil samtidig polstre BNP med 5-10 mia. kr.
Netop de forholdsvis høje danske priser er en væsentlig årsag til, at danske virksomheder har tabt konkurrenceevne i de senere år.