Sundhedsministeriet skjuler MRSA-inficerede virksomheder

Den eneste undersøgelse af forekomsten af multiresistente stafylokokker, MRSA, i den danske agroindustri hemmeligholdes af sundhedsmyndighederne

Kjeld Hansen,

16/06/2010

Den eneste undersøgelse af forekomsten af multiresistente stafylokokker, MRSA, i den danske agroindustri hemmeligholdes af sundhedsmyndighederne. Det sker med den begrundelse, at hensynet til statens økonomiske virksomhed tæller mere end borgernes ret til at kende undersøgelsens resultater.

Undersøgelsen er foretaget af Statens Serum Institut (SSI) som betalt lønarbejde for brancheorganisationen Dansk Svineproduktion (DP) på Axelborg. DP har kontraktligt sikret sig ejerskab og alle rettigheder vedrørende undersøgelsens resultater, før den blev foretaget. Sundhedsministeriet har efterfølgende afvist at give aktindsigt i sagen, fordi den berører et forretningsmæssigt forhold.

Også DP har afvist at udlevere navnene på de inficerede virksomheder, da man frygter for de kommercielle følger. I et høringssvar til sundhedsministeriet har brancheorganisationen gjort det klart, at man vil betragte en offentliggørelse som kontraktbrud i forhold til den kommercielle aftale med SSI. MRSA-bakterierne, der ikke kan behandles med ordinær antibiotika, kan give anledning til alvorlige sygdomme som bylder, betændelser i operationssår og dødelig blodforgiftning.

I de senere år har det vist sig, at den udbredte anvendelse af antibiotika til husdyr har fået de resistente bakterier til at brede sig eksplosivt, fordi bakterierne overføres fra husdyr til mennesker.


Bestilt arbejde
Den omdiskuterede undersøgelse blev foretaget i oktober 2008, hvor en sygeplejerske fra Statens Serum Institut mødte op på årets svinekongres i Herning og testede 791 kongresdeltagere for MRSA-bakterier. Efterfølgende kunne de testede få oplyst deres personlige testresultat fra SSI, som derefter overdrog alle prøveresultater i anonymiseret form til Dansk Svineproduktion.

SSI har aldrig offentliggjort resultaterne af undersøgelsen, hvorimod DP har udarbejdet et sammendrag af resultater og konklusioner, som er lagt ud på organisationens hjemmeside. Det følger af den kommercielle kontrakt mellem SSI og DP, at DP har erhvervet alle rettigheder vedrørende undersøgelsen, fordi man har betalt for den. Prisen ønsker ingen af parterne at oplyse.

Selve resultatet af ”verdens hidtil største MRSA-screening i svinebranchen”, som DP har betegnet undersøgelsen i en pressemeddelelse, viste et overraskende resultat. Blandt de 791 kongresdeltagere, der ifølge det oplyste omfattede både landmænd, konsulenter, dyrlæger, organisationsfolk og andre tilstedeværende, fandt man blot 2,6 pct. MRSA-inficerede personer. Resultatet vakte meget stor opmærksomhed, fordi niveauet viste sig at være ekstraordinært lavt.

Danske læger advarer
I Holland, der har næsten samme svinetæthed som Danmark, har egentlige videnskabelige undersøgelser dokumenteret, at fire ud af fem (80 pct.) af alle svinefabrikker huser de multiresistente bakterier. Hver femte hollandske sygehuspatient med MRSA-bakterier i blodet har fået dem fra svin, og fire ud af ti slagtesvin er bærere af de resistente bakterier.

Trods de meget lave tal fra svinekongressen i Herning i 2008 advarer de danske læger om, at et enormt sundhedsproblem er under hastig udvikling. Ifølge Ugeskrift for Læger 172/13-14 fra marts i år vil der i løbet af få år være millioner af inficerede svin, der kommer til at udgøre et potentielt sundhedsproblem for hele befolkningen. Det skyldes, at alle de mennesker, der har kontakt med svin, fremover også må betragtes som smittebærere. Svinet smitter landmanden, der smitter sin kone og børn, hvorefter børnene smitter deres kammerater i skole, sportsklub og ungdomsklub, mens de voksne smitter deres omgangskreds, og på den måde spredes de resistente bakterier meget hurtigt.

Ingen beskyttelse af arbejdere
Sundhedsministeriet har brugt 14 måneder på at meddele afslag på en begæring om aktindsigt i navnene på de MRSA-inficerede agrovirksomheder. Det er talsmanden for Danmarks Naturkomité, Knud Haugmark, der forgæves har søgt at opnå adgang til den omdiskuterede MRSA-undersøgelse fra svinekongressen i Henring. Han siger:

“Det må nok forekomme de fleste mennesker at være urimeligt, at de sundhedsmyndigheder, der skal beskytte borgerne mod sygdomme, vælger at tage mere hensyn til svineindustriens indtjening end til borgernes sundhed. Når myndighederne ikke vil oplyse, hvilke svinefabrikker der er inficeret med de meget farlige MRSA-bakterier, risikerer en ung mand eller kvinde at pådrage sig en stærkt invaliderende infektion, hvis de tager arbejde der. I værste fald kan en MRSA-infektion være dødbringende.”

“Hvis driftslederen på svinefabrikken fortier, at der er MRSA-bakterier i omløb, rejser det et interessant juridisk spørgsmål, hvad angår erstatningsansvar. Det samme må vel gælde Statens Serum Institut, som jo også er vidende om, hvilke virksomheder der er inficeret, men uden at man vil advare borgerne mod disse arbejdsgivere.”

Kilde: