Store offentlige projekter møder altid modstand | information.dk

Spin når det er allerværst

Ikke angivet Ikke angivet,

06/01/2012

Spin når det er allerværst.

A. Alle offentlige projekter møder modstand.

B. Her er et offentligt projekt som ikke kritiseres voldsomt bagefter

C. Ergo vil borgerne acceptere alle offentlige projekter bagefter.

Der er lige det lille men at de fleste offentlige it-projekter fejler groft -  behøver vi nævne Rejsekort, Tinglysning, NemId, Borger.dk, etc. i flæng.

Der er forskel på emotionel kritik, egeninteresser og saglig påpegning af at projektet er dårligt. Betalingsringen er først og fremmest det sidste - det er bare et katastrofalt ringe projekt oversolgt uden at tage ansvar for alle de skader det påfører og alle de penge, det spilder.

Men det er selvfølgelig bare fordi vi godt kan lide den personlige frihed.

»Ringen vil skabe mindre trængsel og bedre luft langs indfaldsvejene, og i det daglige kan det også sagtens ende med, at folk bliver glade for den, fordi den får dem til at omstrukturere deres hverdag. Det kan være, de dropper bilen og køber et buskort, eller gør nogle andre ting, som kan vise sig at blive en økonomisk fordel for dem,« siger han.

Nej - det er overvågningsvanviddet, at man addresserer et bredere problem ved at slå ned på et isoleret punkt, at det skaber enorme problemer udenfor ringen, at det er spild af penge blot for at skabe nye skatteindtægter til at finansiere en synkende skude, at der er langt bedre modeller men ingen seriøs alternativvurdering, at det rammer en masse borgere urimeligt, at det skader konkurrenceevnen ved blot at opkræve flere penge uden at man bruger et samfundsbehov til at skabe eksportløsninger.

Og så selvfølgelig at vi ikke synes om begrænsningen ved at blive spærret inde eller lukket ude.

For ikke afsluttende det skræmmende i den arrogante nedladende ligegladhed som kommer fra såkaldte forskere på overførselsindkomster  - vi ved bedre, I skal bare finde jer i at blive banket på plads..