Storbritanien og Danmark har flere fælles EU-interesser end Helle Thorning og regeringen vil indse

Langt om længe har en fremtrædende europæisk politiker taget sig sammen og stiller spørgsmålstegn ved EU i den form samarbejdet har udviklet sig

Christian Melgaard,

25/01/2013

Langt om længe har en fremtrædende europæisk politiker taget sig sammen og stiller spørgsmålstegn ved EU i den form samarbejdet har udviklet sig. Det handler om Storbritanien som indenfor få år skal til stemmeurnerne om fortsat medlemsskab.

Som optakt til den kommende debat holdt David Cameron så forleden en tale om Storbritanniens forhold til EU, og i danske medier er talen blevet udlagt som anti-europæisk og et budskab om Storbritaniens snarlige exit.

Danske EU-modstandere benytter lejligheden til at kræve en tilsvarende Dansk folkeafstemning - som sædvanligt med den slet skjulte dagsorden, at Danmark "naturligvis" skal ud af fællesskabet og som et lidt mere grotesk indlæg i debatten benyttede Helle THorning lejligheden til et misforstået og malplaceret forsøg på at spille stærk "mand" og sætte Storbritanien stolen for døren med ordene at "enten er men med, og så er det hele pakken, eller også er man ikke med".

David Camerons tale var ikke entydigt EU-negativ, og han benyttede også lejligheden til at fremhæve  EU’s store betydning for fred, frihandel og velstand i Europa, men han stillede naturligvis også relevante, kritiske og konstruktive spørgsmål til EU-samarbejdet - og jeg skriver "naturligvis", for det burde alle EU-lande, inkl. Danmark, gøre noget oftere.

At EU har haft en stor og unægtelig positiv betydning for Danmark, det anerkender mange EU-tilhængere, men hvis de de samtidig tillader sig at udtrykke bekymring for dele af udviklingen - så bliver de straks rubriceret som "EU skeptikere". Mange tilhængere er blinde for nuancerne og er af den opfattelse, at enten tager man hele opakken eller også er man ikke med.

Nuvel, hvis det skæres så firkantet op, så er det formentlig kun et spørgsmål om tid før vi også i Danmark skal tage stilling til fortsat medlemsskab - og svaret er givet på forhånd. Så har modstanderne vundet, og det er mildt sagt ærgerligt.

Sandheden er, at EU´s grundide om frihandel er helt rigtig og nødvendig, og det samme gælder mange af de overbygninger, der er kommet til på f.eks. det retlige samarbejde, politisamarbejdet, samarbejdet og til en vis grad også samarbejdet på udlændingeområdet og områder der trænger sig på i en globaliseretverden, MEN hele den monstrøse centraliserede politiske og bureaukratiske overbygning, der efterhånden fylder langt mere end den grundliggende ide, er ødelæggende og kan ultimativt betinge, at også Danmark skal forlade samarbejdet.

Regeringen med Helle Thorning i spidsen (lidt endnu) bør ikke forsøge at rykke Danmark tættere på det EU vi kender - de bør i stedet forsøge at rykke EU i en retning hvor vi også langsigtet har en plads i samarbejdet. At Helle Thorning tillader sig at irettesætte David Cameron med en besked om at det er "alt eller intet" forekkommer specielt grotesk i en situation, hvor netop Danmark har en række markante forbehold.

Grundliggende er David Camerons budskab et budskab som Danmark helhjertet kan tilslutte sig, nemlig at EU bør tilpasse sig de nationale interesser og ikke omvendt - kan/vil EU ikke det, så bliver der færre lande at holde styr på i fremtiden.

Kilde: