Stop syndfloden af henvendelser fra det offentlige.

Det groteske er, at man risikerer, at en effektivisering i detoffentlige i sidste ende fører til øgede omkostninger og besvær for borgere ogerhverv...

Otto Kjærgaard,

03/09/2011

Det groteske er, at man risikerer, at en effektivisering i det
offentlige i sidste ende fører til øgede omkostninger og besvær for borgere og
erhvervsliv og dermed til endnu dårligere konkurrenceevne.

Alle ved, at hver gang det offentlige henvender sig til dig
som borger, så koster det i bedste fald tid, men ofte både tid og penge, derfor
jo sjældnere man er i kontakt med det offentlige, jo bedre lever man.
Offentlige henvendelser er ofte meget omfattende og tidsrøvende at læse; man
skal ofte bruge lang tid inden man når til konklusionen, mere tid vil gøre
henvendelserne længere og flere.