Stop for flere sager om mishandling, imens kommunerne intet foretager sig

Hvorfor skal vi vedblive at høre om grimme sager om kommunalt omsorgssvigt

Pernille Bendixen,

04/03/2010

Hvorfor skal vi vedblive at høre om grimme sager om kommunalt omsorgssvigt. Det kan ikke passe, at der skal gå mange år, inden kommunen fortager sig noget. Selvom det naturligvis er fatalt at tage fejl i den slags sager, ville det dog være bedre at tage fejl en gang for meget, fremfor at lade stå til i angst for at agere! Der er tale om familier, der har behov for en hjælp, som enten ikke kommer elle som kommer alt for sent. De ofre der er i sådanne familier er skadede for livet. Kommunerne har en pligt til at sætte ind, og så må de også gøre det. De folk der er ansat i kommunerne til at varetage disse sager, må sidde tilbage med en virkelig sort samvittighed over at have svigtet groft. Tiden må være moden til, at kommunerne ser indad og får styr på det, der ikke virker. Og det er der jo noget , der ikke gør når sag efter sag popper op i medierne.

Kilde: