Større kattelem i knivsager

Ifølge nye retningslinier, som Rigsadvokaten sender ud til landets politikredse, skal politiet ikke lægge afgørende vægt på de formuleringer, der f...

Einer T. Ludvigsen,

20/01/2010

Ifølge nye retningslinier, som Rigsadvokaten sender ud til landets politikredse, skal politiet ikke lægge afgørende vægt på de formuleringer, der fremgik af knivlovens dokumenter, nemlig at fængsel skal være den altovervejende hovedregel. I stedet skal anklagemyndigheden fremover nøje vurdere den enkelte sags omstændigheder.