Støjberg svarer Samuelsen

Det er ikke, fordi jeg har en eller anden personlig vendetta mod Inger Støjberg, men det er nu engang et par sager fra hendes ministerium, der på d...

Rikki Tholstrup Jørgensen,

13/07/2010

Det er ikke, fordi jeg har en eller anden personlig vendetta mod Inger Støjberg, men det er nu engang et par sager fra hendes ministerium, der på det seneste har fanget min opmærksomhed.

Jeg har tidligere skrevet, at Støjberg bekender sig til socialismen, og nok engang har hun truffet en ministeriel beslutning, som umiskendeligt peger i retning af, at hun skulle købe en Gucci-taske og tage på skiferie i Schweiz med Helle Thorning og den skatteunddragende husbond.

Anders Samuelsen stillede den 9 juni et fornuftigt spørgsmål til Inger Støjberg. Spørgsmålet lød:

Hvordan forholder ministeren sig til, at Arbejdsmarkedsstyrelsens jobportal, www.jobnet.dk, vil udøve konkurrenceforvridende politik over for det private erhvervsliv - herunder børsnoterede virksomheder - ved at crawle samtlige danske hjemmesider med job?

Spørgsmålet er helt grundlæggende, om det er den danske stats opgave at udvikle en service, som i forvejen eksisterer, og som flere virksomheder i Danmark rent faktisk har brugt millioner af kroner på at udvikle. F.eks. har Jobindex.dk brugt et to-cifret millionbeløb på at forfine jobcrawler-teknologien, en teknologi som Arbejdsmarkedsstyrelsen i starten brugte mange ressourcer på at prøve at lukke ned - uvis af hvilke årsager. I hvert fald forsøgte de at forhindre Jobindex.dk i at linke til Arbejdsformidlingens annoncer, hvilket jo er HELT galimatias. Jo mere synlighed en annonce ville få, jo større sandsynlighed for, at der ville komme en i arbejde. Men sådan ser man åbenbart ikke på sagen i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Nu kunne man så tro, at når beskæftigelsesministeren var en venstre-kvinde, så ville man i denne sag straks indlede et samarbejde med de private virksomheder, som allerede har nogle fremragende jobcrawlere. Dette burde være naturligt for en såkaldt "liberal" minister. Desværre må man tro om igen. Inger Støjbergs svar til Anders Samuelsen vidner om, at hun nok engang bekender sig til statsstyring. I hendes svar er der bl.a. følgende pasus:

"For at skabe mest mulig værdi skal Jobnet som øvrige brugervendte portaler følge med tiden og den teknologiske udvikling. Med det igangsatte udbud ønskes således at raffinere tidligere tiders annonceudklip og i stedet crawle stillingsannoncer og vise link til disse på Jobnet - sådan som flere andre jobbanker nu gør. Dermed kan Jobnet omkostningseffektivt bidrage til at skabe den gennemsigtighed på arbejdsmarkedet, der er målet, så Jobnet af brugerne opleves som en sammenhængende, effektiv og helstøbt jobportal."

Man skal vist være nok så socialistisk for at forlange, at jobcrawlerne skal udvikles i eget hus og direkte til Jobnet, i stedet for at samarbejde med hårdt arbejdende virksomheder, som både skaber arbejdspladser og hjælper arbejdssøgende på jobmarkedet. Hvorfor disse virksomheder nu skal have staten som konkurrent er en gåde, som kun en socialist kan svare på - så Inger, hvornår melder du dig ind i Socialdemokratiet?

Kilde: