Stauning og de arbejdsløse, kan I hjælpe?

Okay, det her er nok en ret så usædvanlig forespørgsel i dette forum, men nu giver jeg det alligevel et skud! Jeg er gymnasie elev på andet år og ...

Jasmin Hey Sulsbruck,

12/10/2011

Okay, det her er nok en ret så usædvanlig forespørgsel i dette forum, men nu giver jeg det alligevel et skud!

Jeg er gymnasie elev på andet år og prøver desperat at få kæmpet mig i gennem en såkald AT opgave (jeg håber for jeres egen skyld, at I aldrig kommer til at stifte bekendskab med en sådan) i fagene dansk og historie. AT opgaver går hurtigt opsumeret ud på en mundtlig fremlæggelse med der til hørende synopsis, som for mit vedkommende skal aflevres i overmorgen og jeg har er håbløst tidspresset. Vores lærere har besluttet at emnet skal ligge inden for den historiske periode mellemkrigstiden, så jeg har på falderebet besluttet mig for at beskæftige mig med Stauning og Socialdemokraterne. Et oplagt valg taget danskernes nuværende fascination af velfærdstaten i betragtning.

Efter at have læst det udleverede kompendie om denne historiske periode, har jeg dog fået en lumsk mistanke om den kære Stauning. En mistanke som det på ingen måde er fordelagtigt for min karakter at hive med ind i billedet, men som jeg ikke rigtig kan få ud af hovedet igen.

Stauning henvendte sig i stor grad til de dårligt stillede, også på et mere personligt plan, da han selv kom fra en arbejder familie. Mens han sad på magten fik de danskere som modtog økonomisk støtte pludselig stemmeret (socialreformen - del af kanslergadeforliget). Er dette sammentræf, som jeg formoder har givet et par stemmer ekstra, bare mig der er paranoid (hvilket sagtens kan være en mulighed) og gør en elefant ud af en myg eller er der rent faktisk noget om det? Gav Stauning de fattige stemmeret fordi han var næsten sikret at få deres stemme?

Jeg er ikke ude efter at starte en debat om hvorvidt denne ændring af den daværende socialpolitik var retfærdig eller ej, jeg vil egentlig bare gerne have lidt hjælp fra jer kloge mennesker. Så kort sagt er der nogen der har noget at udtale eller måske ligefrem en artikel om det på nettet i ærmet, så sig endelig frem, så giver jeg en øl en dag!

Kilde: