Status over 'Den Grønne Religion' i Europa - på vej ind i 2012

Link peger på artikel fra Spanien - hvor beregninger viser at hvert nyt 'grønt job' koster tab af 2,2 jobs i andre sektorer

Ikke angivet Ikke angivet,

01/01/2012

Link peger på artikel fra Spanien - hvor beregninger viser at hvert nyt 'grønt job' koster tab af 2,2 jobs i andre sektorer.  

-----------------------

Her ved udgangen af 2011 skaber er det skræmmende at konstatere hvor langt - Den Grønne Religion - er kommet i retning af at 'styre' Europæiske politikske beslutninger, der alle peger direkte ned i jorden - sammenholdt med de imponerende vækstrater i BRIK landene.

Det er ikke mindst rystende at iagtage den nye danske regering - omkring det grønne vanvid:
---------------------------------------------------------------

Regeringen - Rød, Rødere, Rødest -  tromler den danske befolkning ned - med sit  Grønne Religiøse Nonsens der koster enorme summer.

http://epn.dk/brancher/energi/alternativ/article2649787.ece

At tænke sig hvad der kunne udrettes for at skabe en bedre verden for alle mennesker på kloden, hvis man nedlagde FN og IPCC - og brugte alle de spildte milliarder på at sørge for rent drikkevand og mad til alle mennesker.

Men nej, istedet skal vi alle trækkes igennem det 'grønne søle' - (vi er alle miljø syndere) hvorfor de grønne ypperstepræster fra FNs IPCC - tvinger hele den rige verden til at betale aflad til de store udemokratiske religiøse pengetanke. 

Den enkle sandhed er',  at Den Grønne Religion, som udbredes fra FN' og IPCC - idag er den største hindring for at løse denne verdens 'reelle problemer', med stigende fødevarepriser og mangel på mad og rent drikkevand, til verdens stedse stigende befolkninger.  

For at blive i det religiøse, så skal mit nytårsønske for De Grønne Nyreligiøse være:  "Fanden ta' dem"  - og vi vil få en bedre verden.

For folk der interesserer sig for emnet er der megen klogskab at hente på siden der linkes til i starten. Link herunder sætter fokus på nogle af de problemer (økonomisk hul i hovedet) der er omkring vindkraft:

http://toryaardvark.com/2011/12/27/wind-farms-paid-10-million-to-turn-off/