Staten spilder millioner på advokat

Advokatfirmaet Poul Schmith er Kammeradvokat, dvs

1984grader NEJ TAK,

03/12/2012

Advokatfirmaet Poul Schmith er Kammeradvokat, dvs. firmaet har eneret på at føre retssager for staten. Desuden yder firmaet også rådgivning overfor staten i en lang række sager, f.eks. større anlægsudbud. Firmaet skal end ikke oplyse timepriser eller hvor mange timer man har anvendt, når det sender fakturaer. I flg. en rapport, som Kammeradvokaten selv har bestilt, har Kammeradvokaten opkrævet en merpris på 24 mil. kr. ud af et samlet beløb på 300 mil. kr. Danmark er det eneste land i verden, som fortsat har et monopol på området.

Sagen illustrerer ganske godt, hvor dårligt købmandskab det offentlige udviser, når det skal indkøbe tjenester og varer. Der er i den grad brug for, at udgiftsniveauet reduceres. Det er den eneste måde, hvorpå det offentlige vil agere omkostningsbevidst. Lige nu fosser pengene ud af statskassen. Først og fremmest til glæde for den talende klasse.