Staten har gjort os afhængige. Afhængige af en ineffektiv stat.

Verdens højeste skattetryk, betyder at vi har så få penge tilbage efter skat, at vi har mistet vores frihed til selv at vælge, men er blevet afhæng...

May-Britt Kattrup,

23. oktober 2012

Verdens højeste skattetryk, betyder at vi har så få penge tilbage efter skat, at vi har mistet vores frihed til selv at vælge, men er blevet afhængige af tilskud, tilbud, ordninger m.m. fra verdens største offentlige sektor. Pga. ineffektivitet er disse offentlige muligheder ofte dyrere og dårligere, end private alternativer. I denne artikel vil jeg fokusere på 2 hovedområder: Hospitaler og skoler.

Hospitaler:

For nogle af de mange penge vi betaler i skat, kan vi komme "gratis" på hospitalet. Situationen er dog, at det ville være meget billigere for os, hvis vi selv betalte direkte til hospitalet. Ifølge CEPOS koster behandlinger udført på privathospitaler, halvdelen af en tilsvarende behandling
på et gennemsnitligt offentligt hospital. Hertil skal så lægges alle de penge (vores penge), som
hældes ud af vinduet pga. dårlig planlægning. Kun et enkelt eksempel skal nævnes her. Gentofte hospital har udbygget for ½ mia. kr., skattekroner, men skal lukke 6 af de nybyggede operations-stuer, fordi der ikke er midler til at drive dem, og – der mangler patienter, samtidig med at der er ventelister.

Skoler:

Ifølge tal fra Eurostat er den danske folkeskole en af de dyreste i verden, kun overgået af Island. ”Til gengæld” kan danske elever hverken læse eller regne godt nok.En finsk folkeskole koster 20% mindre end en dansk folkeskole, men de finske elever scorer toppoint på PISA undersøgelsen, hvor Danmark ligger som dårligst placeret land i Nord Europa.

Årsager:

Nogle af årsagerne til dette enorme spild af vores penge i den offentlige sektor er bureaukrati og dårlig administration, mangel på offentlige ansattes frihed til at løse opgaven bedst mulig, mangel på ansvar og konsekvens, og mangel på konkurrence.

Løsninger:

Ændre ledelsesstil. Som udgangspunkt skal der være tillid til, at offentlige ansatte både kan og vil udføre opgaverne bedst muligt. Giv dem lov til det, og befri dem for tidsrøvende skemaer, regler og kontrolskemaer, så der bliver tid til de primære opgaver. På den måde bliver der frihed til at løse opgaven på den mest rationelle måde, og samtidig give større tilfredshed. Ligesom det vil betyde større motivation og arbejdsglæde hos de ansatte, og gøre det offentlige til en mere prestigefuld arbejdsplads.

Sammen med frihed hører også ansvar. Offentlige ansatte skal vurderes på deres indsats, og ikke på hvor lang tid de har været ansat. Lever resultatet ikke op til forventningerne, skal det have konsekvenser. Ligesom i det private.  

Så mange offentlige opgaver som muligt skal sættes i udbud. I følge beregninger fra DI, kan der opnås en gennemsnitlig besparelse på ca. 15% ved konkurrenceudsættelse, uden at det går ud over serviceniveauet.

Hvis kommunerne øger deres konkurrenceudsættelse fra de nuværende 25,0 pct. til 36,7 pct. hvilket svarer til gennemsnittet for de 10 bedste kommuner, kan de opnå besparelser på omkring 3,8 mia. kr. årligt. Hertil kommer besparelsespotentiale i regionerne.

En effektiv offentlig sektor, er nødvendig for hele samfundsøkonomien.