S/SF-Skat på banker koster 2.000 arbjedspladser

S og SF har foreslået at indføre en særskat på finansielle virksomheder på 2 mia

Ikke angivet Ikke angivet,

13/09/2011

S og SF har foreslået at indføre en særskat på finansielle virksomheder på 2 mia. kr. årligt ved at forøge lønsumsafgiften på banker og andre finansielle virksomheder. CEPOS offentliggør i dag et notat om betydningen af beskatning af den finansielle sektor. Resultatet vil være et tab af 2.000 arbejdspladser.

Danmark er det eneste EU-land foruden Frankrig, hvor banker pålægges en lønsumsafgift. Afgiften pålægges virksomheder, der sælger varer og ydelser, som er fritaget for momspligt.

”Den ekstraskat på 2 mia. kr., som S og SF vil pålægge banker mv., svarer til en stigning i lønsumsafgiften på 60 pct. i forhold til 2010. Erfaringsmæssigt vil en ekstrabeskatning presse kapital og arbejdskraft over i andre brancher, og dermed føre til fald i produktivitet, færre investeringer og tab af arbejdspladser. Med S og SFs forslag vil omkring 2.000 personer, der i dag er ansat i den finansielle sektor, derfor skulle ud at finde nyt job i en anden branche”, siger specialkonsulent i CEPOS, Martin Kyed.

”De finansielle virksomheder bidrager i højere grad til samfundsøkonomien end andre brancher. Eksempelvis er produktiviteten i den finansielle sektor dobbelt så høj som gennemsnittet for den danske beskæftigede. Det betyder, at selvom de 2.000 personer fandt arbejde i en anden branche, ville produktionen falde med 1,4 mia. kr. Den finansielle sektor betalte ni gange så meget i selskabsskat pr. medarbejder i perioden 2000-2009”, siger Martin Kyed.

”Banker og andre finansielle virksomheder bidrager allerede mere til statskassen end mange andre brancher gennem selskabsskat, indkomstskatter og produktionsskatter. Det vil derfor hverken bidrage til velstanden eller velfærden at beskatte den finansielle sektor yderligere. Det anbefales derfor, at den finansielle sektor behandles på lige fod med andre brancher, og altså hverken udsættes for særlige gunstige eller særlige ugunstige vilkår”, siger specialkonsulent i CEPOS, Martin Kyed.

Læs notatet her:
http://www.cepos.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/September_2011/Notat_BankSkat.pdf

Kilde: