Sprognævnet medskyldig i sprogligt forfald

Dansk Sprognævn sørger nidkært for, at de mest sproghandicappede er dem, der sætter reglerne for korrekt dansk

Ikke angivet Ikke angivet,

11/11/2010

Dansk Sprognævn sørger nidkært for, at de mest sproghandicappede er dem, der sætter reglerne for korrekt dansk. Det medfører et sprogligt forfald, som vi erhvervsoversættere mærker hver eneste dag.