Spørgsmål til Nye Borgerlige

Efter at have glædet mig over Nye Borgerliges ankomst på den politiske scene, har jeg forfattet flg

Ikke angivet Ikke angivet,

05/11/2015

Efter at have glædet mig over Nye Borgerliges ankomst på den politiske scene, har jeg forfattet flg. brev til dem. Mailen er afsendt per. 29.10.2015 og jeg har i skrivende stund d. 05.11.2015 endnu ikke modtaget svar fra dem.

Først og fremmest velkommen til!

Jeg ved jeg ikke taler ud fra et alene synspunkt når jeg siger, at der længe har manglet et traditionelt konservativt parti i Danmark - og det er min opfattelse, at mange højreorienterede i årevis har måttet vælge imellem en vægtet prioritering af indvandrerkritisk politik med socialistisk slagside hos DF eller semi-liberal politik med naiv indvandrerpolitk hos LA. Forhåbentligt kan I udfylde det tomrum på højrefløjen.

Når det så er sagt, så har jeg et par punkter hvortil jeg gerne ville høre jeres holdninger. Jeg er med på, at I er nyopstartede, har travlt og muligvis ikke diskuteret samtlige af nedenstående idéer igennem - men om ikke andet, så vil en indikation af jeres standpunkt være velkomment. Jeg er ligeledes klar over, at flere af punkterne betragtes som kontroversielle (i hvertfald i de danske medier), men jeg mener de er gode indikatorer for, hvorhen Nye Borgerlige vil.

Hvordan ser I på flg. idéer:

 • Halvere den offentlige sektor over 10 år
 • Fjerne minimum 2 love før der kan indføres en ny
 • Ulovliggøre negative finanslovsbudgetter
 • Opsige flygtningkonventionerne
 • Tilbagerulning fra EU til EF-niveau
 • Privatisering af DR, fuldkommen fjernelse af licens
 • Fjernelse af mediestøtten
 • Salg og flytning af offentlige instanser fra Kbh. til resten af landet (i større omfang end Venstres manuevre)
 • Genindførelse af grænsebetjente samt kontrol ved de ydre grænser (og ikke 30 km inde i landet ud mulighed for afvisning)
 • Dommervalg for 4 årig perioder, evt. sammen med kommunalvalg (i håb om minimering af de mange bijob, øget effektivitet per domstol via konkurrence samt øget direkte demokrati og derigennem en sikring af retfærdighedsfølelsen hos borgerne)
 • Ufravigeligt højere krav til domme og genindførelse af dødsstraf i yderste konsekvens
 • Lempelse af våbenloven, fjernelse af knivloven og øget ret til selvforsvar på eksempelvis egen matrikel
 • Fjernelse af reg. afgift og fri hastighed hvor muligt
 • Afskaffelse af afgifter/skatter på el, vand og varme og istedet lade markedet være frit
 • Fjernelse af topskatten og efterflg. sænkelse af marginalskatten
 • Øget brugerbetaling ved brug af offentlige instanser - ved alt fra adresseskift til lægetjek og høreapparat 
 • Fjernelse af §266b
 • Udlicitering af fængelsvæsenet til Rusland, Østeuropa el.lign., primært med henblik på udenlandske fanger
 • Øget adgangskrav til at kunne opstille til folketingsvalg (alder, erhvervserfaring e.lign.)
 • Genindførsel af princippet om, at asyl er en midlertidigt status og derfor kun gives af 2 årig varighed
 • Decentralisering og øget selvstyre i regionerne/kommunerne efter Schweizisk forbillede
 • Atomkraft
Ovenstående er inspireret af flere diskussioner på bl.a. 180grader, men jeg ser frem til, at høre jeres svar på ovenstående. 

Jeg har desuden per dd. meldt mig ind i partiet og håber at kunne deltage på jeres info-møde.

Selvom de nok næppe tør/kan nikke OK til alle punkterne, så er det mit håb, at de om ikke andet, så vil kunne indikere i hvilket retning partiet peger.

Kilde: