Specialecensur var forkert

Slettet Bruger,

21/12/2007

Det var en fejl, da den socilogistuderende Mille Buch-Andersen af Københavns Universitet blev bedt om at trække et DR-kritisk speciale tilbage. Den konklusion er universitets studieadministration kommet frem til.

I februar måned ville Mille Buch-Andersen have afleveret sit speciale om konfliktopbygning i "Et stort symfoniorkester", Danmarks Radios Symfoniorkester. Men efter at specialet var blevet rundsendt til de involverede, klagede DR's øverste ledelse til universitet, hvilket endte med, at hendes vejleder truede hende med en lav karakter, hvis hun ikke trak specialet tilbage.

Herefter nedtonede Mille Buch-Andersen, på opfordring fra ledelsen på Sociologisk Institut, specialets kritiske ordlyd. Institutledelsen havde begrundet sin kritik med, at Mille Buch-Andersen skulle have begået "en række metodiske og forskningsetiske fejl".

Men det var en fejl, erkender universitetet nu.

"Efter reglerne skulle den studerende enten have været bedømt på opgaven som den forelå eller have lavet et helt nyt speciale," fremgår det af afgørelsen fra Studieadministrationen ved Københavns Universitet.

Desuden har det Samfundsvidenskabelige Fakultet, som Sociologisk Institut hører ind under, bedt instituttet samt fakultetets øvrige fag om at gennemgå procedurer og retningslinjer for vejledning af specialestuderende.

Det har samtidig nedsat et udvalg, der skal komme med forslag til revision af institutternes pædagogiske adjunktuddannelser, herunder uddannelse i vejledning af specialer.

Sociologisk Institut blev i 1980'erne lukket af daværende undervisningsminister, Bertel Haarder, p.g.a. manglende faglighed. Instituttet genopstod i 1992.

[email protected]

Kilde: